Lupo Barcelona

品牌诞生于1920年充满现代主义的巴塞罗那市中心。在那个年代这座城市崇尚艺术并诞生了世界知名的艺术家。其最著名的产品-将于2016年迎来产品品牌创立15周年的el Abanico,是由一群手工制造专家经过7100针缝制、135件制造过程而诞生的单品。

Lupo Barcelona

+ +
Bolso Amarillo Lupo
Lupo Barcelona
590€ 389€
Bolso bronce Lupo
Lupo Barcelona
650€ 430€
Bolso cartera Rosa Lupo
Lupo Barcelona
495.00€ 326.70€
Bolso rojo Lupo
Lupo Barcelona
545€ 360€
* 实际商品以店里为准